تجمع اعتراضی خانواده‌های شهدای ترور در مقابل سفارت سوئیس

خبرگزاری فارس: انجمن دوستداران عدالت در اعتراض به اقدام وزارت خارجه آمریکا در خارج کردن نام فرقه منافقین از لیست گروه‌های تروریستی این کشور تجمع اعتراضی برگزار می‌کند.

خبرگزاری فارس: تجمع اعتراضی خانواده‌های شهدای ترور در مقابل سفارت سوئیس

به گزارش خبرگزاری فارس، انجمن دوستداران عدالت متشکل از خانواده‌های شهدای ترور در اعتراض به اقدام وزارت خارجه آمریکا در خارج کردن نام فرقه تروریستی منافقین از لیست گروه‌های تروریستی این کشور تجمع اعتراضی برگزار می‌کند.

این تجمع در محکومیت تصمیم کاملاً سیاسی وزارت خارجه آمریکا، در مقابل سفارت سوئیس واقع در خیابان الهیه به عنوان حافظ منافع آمریکا، برگزار می‌شود.

قرار است این تجمع در تاریخ چهارشنبه 19/7/91 راس ساعت 10 تا 12 صبح و با حضور خانواده‌های شهدای ترور که عمدتاً از خانواده‌های قربانی حملات تروریستی منافقین هستند، برگزار شود.

دیگر اقشار جامعه نیز خانواده‌های شهدای ترور را در این تجمع همراهی می‌کنند.